.občasník - paper studies

Toľko slov, toľko myšlienok, ktoré sa stratia v tme, keď nemôžem vnoci, resp. nad ránom zaspať. Toľko z nich sa stratí v nekonečnom rozhovore samého so sebou, či neprítomným niekým, toľko málo z nich ostatne do rána. 

Robím, ako viem, rutinne kladiem pred objektív prázdne papiere, hľadám a dúfam, že v nich potom raz nájdem to, čo na nich teraz nie je. Štúdia možnosti formy, ktorá snáď raz nadobudne aj obsah, alebo aspoň zmysel. 

Naspäť na novinky