daviddoros | Dávid Doroš

Som fotograf a človek. 

Ak potrebuješ fotografa, 

ponúkam ti to najviac, 

čo ti môžem dať, 

môj čas!


A poznáš to z reklamy, 

čas je na nezaplatenie!


Čas sám o sebe, však nestačí… 


Ponúkam ti preto ešte 

moje jedinečné videnie

a kvalitne odvedené fotografické remeslo!


Detaily sú dôležité, 

veď vo finále

tvoria celok! 


Som fotograf, pozorovateľ, divák

snažiaci sa

fotoaparátom zachytiť viac

než len viditeľný povrch.


Dokument s presahom

do výtvarnej fotografie, 

vizuálna poézia, 

je to, o čo sa snažím.


Pochopiť objekt pred fotoaparátom

a vyzdvihnúť jeho kvality

vo fotografií, 

akú si budeš chcieť pamätať.


instagram  |  behance  |  linkedin  |  vimeo