.občasník - zine 20.21

Áno, veci idú podľa plánu a to znamená, že zine 20.21 sa blíži svojej konečnej podobe. Ešte trochu niečo pozmeniť, vyladiť, vytlačiť finálny test a enter! A zine sa môže stať hmatateľnou realitou, opäť aj v Tvojej knižnici a opäť ako niečo limitované s jedinečným číslom potvrdzujúcim tento fakt! 

Keď už si budeš listovať svojím vlastným exemplárom, to už ma asi nebudeš počúvať, a tak ti to poviem teraz. Ako všetko, čo vytváram, aj tento zine je a bude výnimočný. Tak ako je špecifický zine “who cares what the future brings”, aj tento “20.21”, a aj tie, čo prídu po nich, vychádzajú a budú vychádzať zo svojej vlastnej podstaty. Tá sa opakovať nebude, keďže čas plynie, a život aj ja ideme kamsi vpred. 

Čím je teda “20.21” výnimočný? Najmä tým, že je celý nafotený camerou obscurou počas množstva zvyčajne niekoľko hodinových expozícií - áno veľa z týchto fotografií som musel “fotiť” aj niekoľko hodín, aby som mal vo výsledku “jeden obrázok”. Ale camerou obscurou to nekončí. Čas plynie a život aj ja ideme kamsi vpred. V tomto prípade od čierno-bielej k farbe. Všetky fotografie vznikli ako farebné priame pozitívy/obrazy na fotografickom papieri. To znamená, že každá fotografia existuje len ako jediný originál veľkosti 10 x 12,5 cm a je to presne ten kus fotografického papiera, ktorý bol počas expozície v camere obscure. Jediný spôsob, ako ich rozmnožiť je sken a následný reprint. Originál je len jeden!

Áno, camera obscura, vo farbe a zrejme naposled. Nikdy nehovor nikdy, ale je fakt, že som sa k tejto technike vrátil aj vďaka svojej teoretickej diplomke. A som za to rád! Ale keďže dnes sa na svet pozerám najmä cez veľkoformátový fotoaparát, ktorý posúva opäť všetko ďalej… 

daviddoros 20.21 príde čoskoro! 

Tak zatím… čau! D. 

Naspäť na novinky