.občasník - pod povrch

Fotografujem kameňolom. Poriadne ani neviem prečo. Možno som len fascinovaný, že vidím niečo, čo pre mňa nie je bežné, niečo nové, podnetné, vizuálne zaujímavé. Niečo, čo nevnímam ihneď ako deštrukciu krajiny, prírody. Možno aj preto, že (našťastie) žijem v krajine, kde je ešte stále viac zelene a lesov ako tohto. Aj keď ťaháme stále nové a ďalšie pásy asfaltu aj skrz naše lesy, aj polia aj kopce. Fotografujem kameňolom, pozerám, rozmýšľam, čo vlastne vidím, v domnení, že možno uvidím pod povrch. Veď povrch je len obal, niečo čo zakrýva a to podstatné, je vo vnútri, pod ním, očiam neviditeľné, ako by sme povedali. Vidím pod povrch a vidím viac? Viem viac? 

Naspäť na novinky