.občasník - odvaha žiť a ľúbiť

Jeden-dva-tri-štyri-päť-6-7-8-9-10-20-30-150… si počítam a vyvolávam obrázky v camera obscura z mojej camera obscura. Konzervujem čas minulý, prežitý, zaznamenaný na farebný papier v podobe fotografie, objavujem správnosť svojich rozhodnutí. Počítam, vyvolávam, meriam čas, ktorý plynie, ktorý trvá v tomto prípade trochu dlhšie, čas ktorý naháňame, ktorého nie je nikdy dosť, čas, ktorého je len presne “toľko” a nikto nevie koľko. 

A tak to končí a začína pri tom, čo a kedy postavím pred svoju čiernu skrinku, keďže možnosť na nápravu nebude zadarmo. Fotografujem, snímam, vnímam, čas, život, priebeh času, nielen rozhodujúci okamih, tento čas strávený tu a nielen teraz a ako a s kým a prečo. Rozhodnúť sa a vedieť prečo tento čas využiť práve takto. Prečo tento moment je dôležitý a prejde do priebehu, ktorý bude trvať “večne”, dokiaľ bude dávať tomuto všetkému zmysel a bude tvoriť tento život.

Ísť a odratávať čas, vedieť, že ubúda, že už ho nevrátiš, ostanú rozhodnutia, ostanú následky, aj výsledky, hoci len v podobe fotografií na farebnom papieri. Vedieť sa rozhnodnúť správne, lebo len ty vieš, že je to tak správne. Odvaha žiť a ľúbiť. 

Naspäť na novinky